TSA zámky pre kufre March

TSA zámky pre kufre March

Návod k obsluhe TSA zámkov pre kufre March. Sami čoskoro zistíte, že sa nemusíte ničoho báť. Je to úplná hračka.


TSA zámok March typ A

 • Výrobné nastavenie zámku je 0-0-0.

 • ​Pre nastavenie vlastného kódu uveďte číselník do pozície výrobného nastavenia 0-0-0.
  1. Stlačte a držte páčku (1)
  2. Na číselníku (2) nastavte novú číselnú kombináciu
  3. Teraz môžete páčku pustiť, kód je nastavený.

 

TSA zámok March typ B

 • Výrobné nastavenie zámku je 0-0-0.

 • ​Pre nastavenie vlastného kódu uveďte číselník do pozície výrobného nastavenia 0-0-0.
  1. Stlačte malé tlačidlo (1), pokiaľ budete počuť kliknutie (úzkym predmetom, napr perom)
  2. Na číselníku (2) teraz nastavte novú číselnú kombináciu.
  3. Pokiaľ sa malé tlačidlo nevrátilo do pôvodnej polohy, stlačte ho ešte raz.
  4. V prípade ďalšej zmeny zadajte svoj aktuálny kód a opakujte krok 1-3.

 

TSA zámok March typ C

 • Výrobné nastavenie zámku je 0-0-0.
 • ​Pre nastavenie vlastného kódu uveďte číselník do pozície výrobného nastavenia 0-0-0.
 1. Stlačte malé tlačidlo (1), než budete počuť kliknutie (úzkym predmetom napr. perom)
 2. Na číselníku (2) teraz nastavte novú číselnú kombináciu.
 3. Posuňte gombík (3) v smere šípky (4).
 4. V prípade ďalšej zmeny zadajte svoj aktuálny kód a opakujte krok 1-3.

 

 

TSA zámok March typ D

 • Výrobné nastavenie zámku je 0-0-0.
 • Pre nastavenie vlastného kódu uveďte číselník do pozície výrobného nastavenia 0-0-0.
 1. Stlačte gombík (1) v smere šípky (3).
 2. Na číselníku (2) teraz nastavte novú číselnú kombináciu.
 3. Teraz môžete pustiť gombík (1), zámok je nastavený.
 4. V prípade ďalšej zmeny zadajte svoj aktuálny kód a opakujte krok 1-3.


Späť na tému Návody