Strata kufra na letisku

Strata kufra na letisku

Poškodili Vám batožinu na letisku alebo sa Vám dokonca niekde zatúlala? Tu nájdete návod ako postupovať v týchto prípadoch.


Ako postupovať v prípade poškodenia a straty batožiny/kufra na letisku

Či už ste rodený dobrodruh alebo je pre Vás cestovanie len výnimočnou udalosťou, je potrebné sa ak aj nechcene, pripraviť na možnosť, že všetko nepôjde podľa Vášho plánu. Šťastie praje pripraveným!

Obsluha letiska zodpovedá za Vašu batožinu od kedy ju prevezme. Nezabudnite však kufor obaliť igelitovou fóliou a zbytočne ho nepreťažujte. Za bežné opotrebenie (škrabance, špina) letisko negarantuje žiadnu náhradu. Pre úplnú istotu si kufor odfoťte pred odletom. Tiež je dobré mať batožinu opatrenú visačkou s Vašim menom a adresou. Nič sa nestane, keď do batožiny vložíte kópiu Vašej letenky. Snažte sa mať vždy časovú rezervu, ako na odbavenie batožiny, tak aj na prípadný prestup.

 

Batožinu poškodenú behom prepravy ihneď nahláste priamo na letisku. Letiskový personál s Vami spíše správu o danej situácií a poskytne Vám ďalšie informácie. Pred odletom si môžete dopredu zistiť podmienky prepravy a prípadnej reklamácie priamo u Vášho prepravcu. Predíďte prípadným nepríjemnostiam spojeným s neuznaním poškodenej batožiny. Pokiaľ zistíte poškodenie batožiny až po príjazde domov alebo na hotel, môžete sa pokúsiť reklamáciu uplatniť spätne. Niektoré letecké spoločnosti akceptujú lehotu 7 dní. V tomto prípade však musíte presne preukázať súvislosť medzi škodou, ktorú ohlasujete a príslušnou prepravou.
 

Strata batožiny je veľmi nepríjemná. Zachovajte chladnú hlavu a postupujte ako v prípade reklamácie poškodenej batožiny. Pokiaľ čakáte na svoj kufor márne, vyhľadajte príslušnú obsluhu letiska a nahláste im chýbajúcu batožinu. Opäť s Vami personál spíše protokol o situácii ktorá nastala. Majte určite pripravenú letenku a prepravný doklad od Vášho kufra. Zamestnanci by mali bezodkladne učiniť všetky kroky k jeho nájdeniu. Vám však nezostane nič iné, než čakať. Montrealský dohovor vraví, že máte právo si nakúpiť nevyhnutné potrebné veci. Myslia sa nimi hygienické potreby a najnutnejšie oblečenie. Táto garancia je do limitu 1445 eur. Od každej veci, ktorú si zakúpite, starostlivo uschovajte účtenku. Nezabudnite, že sa naozaj má jednať len o to najnutnejšie, nepožadujte po aerolíniách preplatiť krásnu koženú kabelku za 1000 euro. Pokiaľ aerolínie nenájdu batožinu do 21 dní od Vášho príletu do danej zeme, je považovaná za stratenú. V takom prípade môžete žiadať náhradu. Majte pripravený zoznam vecí, ktoré boli vo vnútri batožiny. Celú dokumentáciu súvisiacu s Vašim letom a stratou (letenka, batožinový lístok, nahlásenie straty, dokumenty s Vašimi osobnými údajmi). Účtenky súvisiace s núdzovým nákupom, hodí sa aj účtenka od kufra. Čiastka, ktorú Vám budú aerolínie vracať, nikdy nepresiahne 1445 euro. Pokiaľ teda Váš núdzový nákup a cena batožiny presiahne tento limit, nebude Vám presahujúca čiastka nijak kompenzovaná.
 

Chýba Vám niečo z obsahu? Môže nastať varianta, že budete postrádať len určitú vec z Vašej batožiny. Pri každom prílete starostlivo skontrolujte v akom stave je Vaša batožina. Prekontrolujte zámky batožiny a v prípade, že zistíte akékoľvek podozrivé narušenie, prekontrolujte svoj obsah. Bezodkladne opäť nahláste túto skutočnosť u príslušnej prepážky na letisku. Stane sa, že si na prvý pohľad žiadne podozrivé znamenie nevšimnete. Chýbajúci obsah môžete nahlásiť do 7 dní, ale je potrebné preukázať, že sa tak stalo behom Vašej prepravy. Zamestnanci letiska Vás vždy budú informovať o ďalšom postupe v tom danom prípade.


 

Čo je to IATA?

Jedná sa o Medzinárodnú asociáciu leteckých dopravcov. Táto spoločnosť združuje cca 275 spoločností. IATA určuje a zjednocuje podmienky pre leteckú prepravu. Pokiaľ v popise batožiny nájdete poznámku: Spĺňa normy IATA, malo by sa jednať o štandardnú kabínovú batožinu. Táto informácia sa môže často rozchádzať so skutočnosťou, je treba preto vždy túto informáciu overiť.Späť na tému Návody