Údržba materiálu

Údržba materiálu

Prečítajte si návod na údržbu tovaru podľa toho, z akého materiálu je daný produkt vyrobený.


Vážený zákazník, veľmi si vážime Vášho nákupu.

Vykonávanie riadnej údržby zaisťuje dobrý stav a zachovávanie vlastností materiálov. K ošetreniu materiálu používajte iba prostriedku k tomuto účelu určené.

Zásady správneho udržiavania, ošetrovania a používania námi predávaných výrobkov.

Textilný materiál

 • V prípade znečistenia ihneď očistite postihnuté miesto vodou a navlhčenou bielou handričkou.
 • Na odolnejšie škvrny použite špeciálny čistič na textilný materiál. Možno použiť mydlovú vodu s neutrálnym pH (mydla dávajte vždy malé množstvo).
 • Čistič nanášajte vždy najskôr na handričku a až potom na Vami zakúpený produkt.
 • Čistič nenechajte pôsobiť dlhšie než je uvedené na obale.
 • Nepoužívajte žiadne chemické čističe a saponáty.
 • Nepoužívajte kefy alebo hubky s drsným povrchom.
 • Neperte textilné materiály v práčke.
 • Nesušte textil nad radiátorom alebo ohňom.
 • Výrobky nechajte prirodzene vyschnúť v priestore pri izbovej teplote.

Syntetický materiál

 • V prípade znečistenia ihneď očistite postihnuté miesto vodou a navlhčenou bielou handričkou.
 • Na odolnejšie škvrny použite špeciálny čistič na syntetickú kožu. Možno použiť mydlovú vodu s neutrálnym pH (mydla dávajte vždy malé množstvo).
 • Nepoužívajte žiadne chemické čističe a saponáty.
 • Čistič nanášajte vždy najskôr na handričku a až po tom na Vami zakúpený produkt (pokiaľ výrobca čističa neuvádza inak).
 • Syntetické materiály nikdy nenamáčajte vo vode a chráňte pred dažďom.
 • Nepoužívajte kefy alebo hubky s drsným povrchom.
 • Neperte syntetické materiály v práčke.
 • Nesušte syntetické výrobky nad radiátorom alebo ohňom.
 • Výrobky nechajte len prirodzene vyschnúť v priestore pri izbovej teplote.
 • Pokiaľ dôjde k znečisteniu materiálu napr. od odevu, nejedná sa o Vadu na našom výrobku.
 •  

Koža

 • V prípade znečistenia ihneď očistite postihnuté miesto vodou a navlhčenou bielou handričkou.
 • Na odolnejšie škvrny použite špeciálny čistič na syntetickú kožu. Možno použiť mydlovú vodu s neutrálnym pH (mydla dávajte vždy malé množstvo).
 • Nepoužívajte žiadne chemické čističe a saponáty.
 • Čistič nanášajte vždy najskôr na handričku a až po tom na Vami zakúpený produkt (pokiaľ výrobca čističa neuvádza inak).
 • Syntetické materiály nikdy nenamáčajte vo vode a chráňte pred dažďom.
 • Nepoužívajte kefy alebo hubky s drsným povrchom.
 • Neperte syntetické materiály v práčke.
 • Nesušte syntetické výrobky nad radiátorom alebo ohňom.
 • Výrobky nechajte len prirodzene vyschnúť v priestore pri izbovej teplote.
 • Pokiaľ dôjde k znečisteniu materiálu napr. od odevu, nejedná sa o Vadu na našom výrobku.
 • Kožené výrobky môžu behom nosenia zmeniť farbu, jedná sa o prirodzenú reakciu kože.
 • Neperte kožené výrobky v práčke.
 • Nemáčajte kožené výrobky vo vode.
 • Nepoužívajte kefky alebo hubky s drsným povrchom.

Je dôležité pripomenúť, že záručná doba a životnosť výrobku sú dva rôzne pojmy. Životnosť je daná intenzitou a spôsobom jej užívania a nie je teda vždy zhodná so záručnou dobou.

Predajca nenesie zodpovednosť za vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním alebo vonkajším mechanickým poškodením.

Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po vyskytnutí vady. Neuplatnenie reklamácie v krátkej dobe od vyskytnutia zmeny na výrobku a jeho užívanie aj po jej vyskytnutí môže spôsobiť jej prehĺbenie a následne zjednotenie, čo môže byť v dôsledku príčinou zamietnutia reklamácie.

 

Zaťaženie malých kabeliek / tašiek do 1.Kg
Zaťaženie veľkých kabeliek / tašiek do 2. KgSpäť na tému Návody