Rimowa Electronic Tag

Rimowa Electronic Tag

Objavte nový spôsob odbavenia batožiny. RIMOWA elektronický štítok je technológia, ktorá zmení cestovanie.


Kufor s elektronickou visačkou ľahko odbavíte pomocou aplikácie v smartphone. To všetko v pohodlí z domova alebo z hotela. Kufor potom môžete bez dlhého čakania a bez zbytočného stresu odovzdať pri špeciálnej prepážke na letisku.

 

Digitálna technológia je zabudovaná priamo do vybraných kufrov RIMOWA.

Elektronický štítok nahradzuje doposiaľ bežne používané papierové visačky digitálnym dátovým modulom, do ktorého prenáša údaje o batožina od leteckej spoločnosti.

Displej kufra následne zobrazí údaje prenesené pomocou Bluetooth.

 

 • Na svoje meno môžete v aplikácii registrovať ľubovoľný počet kufrov.
 • Vďaka párovaniu s Vašim smartfónom, ktoré prebieha ako prvý krok je zaručené, že sa ku kufru nedostane nik nepovolaný (v aplikácii obdržíte jedinečný párovací kód)
 • Po zobrazení visačky batožiny (bag tag) už displej žiadne napájanie nepotrebuje.
 • Nebojte sa vybitých batérií.
 • Údaje o vašej ceste tak ostávajú spoľahlivo zobrazené.
 •  
 • Presvedčte sa sami, vyberte batérie a uvidíte, že informácie ostávajú na displeji.

 • Zobrazené sú len údaje ako na bežnej papierovej visačke.
 • Táto elektronická visačka sa vám nikdy nestratí.
 • Behom cesty môžete svoj kufor sledovať.

Návod ako štítok použiť


Aplikáciu Electronic tag možno použiť na IOS 7.0 a novšie alebo systému Android.

 1. Nastavte svoj smartphone.
  • Pripojte telefón k internetu.
  • Zapnite funkciu Bluetooth.
 2. Inštalácia a registrácia aplikácie RIMOWA
  • Stiahnite si aplikáciu v App Store alebo Google Play
  • Nainštalujte ju do svojho smartfónu.
 3. Registrácia a prvé použitie aplikácie RIMOWA Etag
  • Vložte batérie do elektronického štítku na kufri.
   • Otvorte kufor, odstráňte kryt batérií z vnútornej strany modulu.
   • Vložte dve AAA/Micro batérie (batérie sú súčasťou batožiny).
   • Uzavrite kryt modulu.
  • Zapnite aplikáciu a postupujte podľa inštrukcií k registrácii.
   • Vytvorte si účet prostredníctvom registrácie e-mailovej adresy a vlastného hesla.
   • Registrujte sa pomocou novo vytvoreného účtu.
   • Krátko stlačte tlačidlo zapnúť na module vnútri batožiny.

Displej elektronického štítku je tak aktivovaný na 30 sekúnd.

 • RIMOWA aplikácia detekuje Vašu batožinu a zobrazí túto informáciu vo Vašom telefóne ako sériu čísel a písmen začínajúcich slovom BAG. Kliknite na túto informáciu.
 • Na displeji elektronického štítku je zobrazených šesť čísel. Tieto číslice zadajte do Vášho telefónu a potvrďte tlačidlom spárovať.
 1. Použitie aplikácie leteckej spoločnosti k odbaveniu batožiny.
  • K presunu digitálnych dát Vašej batožiny je najprv potrebné stiahnuť aplikáciu leteckej spoločnosti do Vášho telefónu. Behom niekoľkých minút je možné používať túto aplikáciu k odbaveniu batožiny.
   • Otvorte aplikáciu leteckej spoločnosti.
   • Potvrďte online odbavovanie.
   • Nasleduje postup pre odbavenie batožiny.
  • Teraz opäť aktivujte modul pomocou Bluetooth prepojte elektronický štítok s aplikáciou RIMOWA a aplikáciou leteckej spoločnosti.
  • Displej elektronického štítku prijíma informácie po dobu 30 sekúnd. Digitálne dáta Vašej batožiny sú automaticky prehrávané z aplikácie leteckej spoločnosti na RIMOWA elektronický štítok. Po niekoľkých sekundách sa dáta batožiny zobrazia na displeji. POZNÁMKA: Po tridsiatich sekundách sa modul automaticky vypne z bezpečnostných dôvodov. Pokiaľ sa modul vypne pred nahraním dát, opakujte zapnutie modulu a pokračujte v procese nahrávania.
  • Po každom úspešnom nahraní sa modul automaticky vypne. Vaše dáta na displeji štítku sú uložené a sú nepretržite zobrazené bez potreby využitia energie do doby, než modul opäť zapnete.
 2. Odstránenie digitálnych dát z elektronického štítku.
  • Pre odstránenie dát po ukončení cesty jednoducho stlačte tlačidlo „zapnúť“ na module batožiny. Displej je tak opäť pripravený prijať nové informácie po dobu 30 sekúnd.
  • Pre prenesenie nových dát na elektronický štítok opakujte postup z bodu 4.
 3. Resetovanie elektronického štítku.
  • Stlačte tlačidlo „zapnúť“ na module a aktivujte displej. Teraz stlačte tlačidlo znova a podržte po dobu dlhšiu než 20 sekúnd, ale kratšiu než 60 sekúnd. Týmto vymažete všetky dáta.
  • Následne tiež odstráňte informácie vo Vašom telefóne.
 4. Výmena batérií.
  • Na displeji elektronického štítku venujte pozornosť dostatku energie u batérie.
   • Otvorte batožinu.
   • Odstráňte kryt modulu a vyberte batérie.
   • Vložte nové AAA/Micro batérie. Použite len nové batérie.
   • Zatvorte kryt modulu.

 Späť na tému Návody