Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.delmas.sk, spoločnosť Delmas Praha, s.r.o., so sídlom Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6, IČ: 29028051 uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ". Spoločnosť je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov pod reg. číslom 38215.

 

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonných povinností alebo udeleného súhlasu, plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Chránime vaše dáta


Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.

Osobné údaje a ich spracovanie:

 • Údaje získané pri nákupnom procese, poskytovaní služieb, plnení zmluvy - meno a kontaktné údaje, e-mailovú adresu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, demografické údaje (krajina, pohlavie, preferovaný jazyk).

 

 • Údaje získané registráciou do vernostného programu - meno a kontaktné údaje, e-mailová adresa, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo.

 

 • Údaje získané pre marketingové účely (odber noviniek) - meno a kontaktné údaje (e-mailová adresa, krstné meno), demografické údaje (krajina, pohlavie).
 1. Novinkové e-maily vám zasielame na základe udelenia súhlasu po dobu 10 rokov od udelenia.
 2. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky.

 

 • Údaje získané prostredníctvom zákazníckej podpory cez on-line chat - meno, e-mailová adresa, telefón.

 

 

Predanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú predané tretím osobám iba vtedy ak to bude to nutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu správcu, alebo pokiaľ ste s tým predom vyslovili súhlas.

 • spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pri plnení interných postupov a procesov
 • prepravcom za účelom dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešení reklamácií, vrátane odstúpenia od zmluvy
 • bankám a poskytovateľom platobných služieb či spoločnostiam, vydávajúcim kreditné karty, za účelom spracovania platieb a na základe vašej objednávky, k plneniu kúpnej zmluvy
 • našim partnerom, vo vernostných programoch, ktoré využijete
 • ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám, zapojeným do spracovania dát; alebo vykonávajúcim zákaznické prieskumy
 • tretím stranám, napr. právnym zástupcom a verejným orgánom (napr. polícia, súdy) za účelom vymáhania alebo uzavrenia akejkoľvek zmluvy s Vami.

Ak tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, riadia sa podmienky ochrany osobných údajov zásadami daných spracovateľov.

 

 

Doba spracovania a uchovávania údajov:

 • osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, tj po dobu objednávky a záručnej doby.
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • pre účel poskytnutia zákazníckej podpory cez online chat po dobu 3 mesiacov.

 

V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Možnosti odhlásenia zo zasielania novinkových emailov
(Odstránenie adresy z databáze)

1. V každej emailovej správe nájdete odkaz "zrušiť zasielanie newsletterov". Po kliknutí na tento odkaz a          potvrdení bude váš e-mail vyradený z databáze.

2. V nastaveniach svojho účtu môžete zrušiť zasielanie novinkových e-mailov.

3. Zašlite žiadosť na email delmas@delmas.cz a váš email bude vyradený z databázy.

 

Možnosti odstránenie osobných údajov

V prípade, že máte záujem o odstránení všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailu zakaznickyservis@delmas alebo telefonicky na tel. čísle +420 731 044 946 alebo písomne na adrese Delmas, Bílkova 122/6, 110 00 Praha 1 s touto žiadosťou.  Vašou žiadosťou sa budeme zaoberať a budeme Vás v čo najkratšom čase informovať o ďalšom postupe.

 

Právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov

Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe našeho oprávneného záujmu, máte právo proti takému spracovaniu vzniesť námietky, a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracováváme pre účely priameho marketingu. To vykoáte zaslaním správy na e-mailovú adresu zakaznickyservis@delmas.cz alebo písomne na adresu prodejny Delmas, Bílkova 122/6, 110 00 Praha 1. Pokiaľ takúto námietku podáte, bez zbytočného omeškania vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesené námietky a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v mezidobí nakladať. Pokiaľ Vám naše oprávnené dôvody pre spracivanie neprekážeme, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.


Cookies

Naše stránky www.delmas.sk používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa užívajú vo Vašom prehliadači.

Súbory cookies využívame napr. pre:

 • pre správnu funkčnost košíka, aby ste čo najjednoduchšie dokončili  Vašu objednávku
 • pre zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov, aby ste ich nemuseli zadávať znovu
 • prizpôsobeniu našich stránok Vašim potrebám a preferenciám vďaka sledovaniu návštevnosti, Vašom pohybe na stránkach a využívaných   funkcionalitách našich stránok
 • zisťovanie informácií o prehliadaných reklamách, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, ktorý Vás nezaujíma

Niektoré súbory cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré nap. podporujú naše reklamné činnosti (tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Tieto údaje ale neobsahujú žiadne dáta vedúce k Vašej identifikácii.

 

Využitie súborov cookies

Súbory cookie užívané na našich stránkách delíme na dva hlavé typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ sú zmazané hned ako ukončíte návštevu našich stránok.
Dlhodobé tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo Vašom zariadení omnoho dlhšie alebo dokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania soúborov cookie vo Vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vašeho prehliadača).

Cookies delíme podľa funkčnosti:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšit komfort užívateľov našich stránok tým, že zistíme, ako ho užívatelia používajú
 • konverzné, ktoré nám umožňujú merať a analyzovať výkon e-shopu a všetkých predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon všetkých predajných kanálov
 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a k ich správnemu zacieleniu
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies môžete zmeniť vo Vašom internetovom prehliadači. Vo východzom nastavení väčšina prehliadačov súbory cookies prijíma automaticky. Súbory cookies môžete v nastavení Vašeho webového prehliadača odmietnuť alebo ich obmedziť na Vami vybrané typy.

Užitočný nástroj pre správu súborov cookie nájdete napríklad na tomto odkaze:  http://www.youronlinechoices.com/cz/

 

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek dotazov, komentárov a žiadostí ohľadom osobných údajov nás neváhajte kontaktovať.

E-mailová adresa: zakaznickyservis@delmas.cz

Telefón: +420 731 044 946

Kontaktná adresa: Delmas, Bílkova 122/6, 110 00 Praha 1

 

Účinnost

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 2.4.2024.